Intwo

3dcg Male domination Masturbation Lesbian Oral sex Handjob Romance Teasing Exhibitionism Female protagonist Groping School setting Sexual harassment Humiliation Female domination

About game:

Intwo is a story about Vanesa and Vareti on their way to discover the truths in their past in order to change their dark future. Vanesa is a second-year college student and study in the school X. She moves to school Y after her old school getting burn. The reason behind the fire are still left unknown. Vareti is… and he is Vanesa in the future but in different dimension. Angry after all his poor choice in life, he makes a promise to make his revenge to the world and burn it to the ground. His revenge travel starts after he wake up in Vanesa’s head. Let travel back to the past to fix what we do wrong
Cốt truyện của Intwo nói về hành trình của Vanesa và Vareti trên đường tìm ra những sự thật trong quá khứ và thay đổi tương lai đen tối mà họ phải chịu đựng. Vanesa là một cô gái thuộc năm 2 đại học X, cô chuyển đến trường đại học Y sau khi ngôi trường cũ của cô bị thiêu rụi trong một đám cháy. Nguyên nhân đám cháy đến nay vẫn chưa được làm rõ. Vareti là… và là Vanesa ở tương lai của một thực tại khác. Giận dữ sau một loạt những quyết định sai lầm của bản thân Vareti đã thề sẽ trả thù thế giới này theo cách mà ông cho là tàn độc nhất và hành trình trả thù của ông bắt đầu khi ông tỉnh dậy trong quá khứ của Vanesa

Details:

Rating: Not rated

Developer: Intwo

Status: In progress

Version: v2.0 Full

Censored: No

Engine: Ren'Py

Languages: English, Vietnamese

Platforms: Windows, Linux

More games

Knights Of Messiah: Cover image

Knights Of Messiah [v1.04] by Doujin Circle Gyu! / Kagura Games

Sugar * Style: Cover image

Sugar * Style [Final] by Smee

Nandola: Cover image

Nandola [v0.2.1] by Senillosa

Size Me Up: Cover image

Size Me Up [v1.1.0] by Klein Voimond

Conquer and Breed the Demon Queen: Cover image

Conquer and Breed the Demon Queen [Final] by Miel

Peniban Quest: Sacrifice to Domina: Cover image

Peniban Quest: Sacrifice to Domina [Final] by SadisticAlice

SEXY DUNGEON: Cover image

SEXY DUNGEON [Final] by HGGame

Closed Game: Cover image

Closed Game [Final] by Empress

Forward Ho: Cover image

Forward Ho [v1.18] by Team Niimii

Super Monsters ‘n Girls: Cover image

Super Monsters ‘n Girls [v1.2.2] by DHM

Charao Life!: Cover image

Charao Life! [v0.6.15] by TripleSevenRPG

The Cruise - Part 2: Cover image

The Cruise - Part 2 [v1.0.0] by ArniiGames

Not rated

The Chant of Dead: Cover image

The Chant of Dead [v1.8 Patreon] by FariseoStudio

Anna's Kingdom: Cover image

Anna's Kingdom [Prologue] by Trinciapapere

Not rated

Second Girl's Happiness: Cover image

Second Girl's Happiness [Ch. 4] by Obrecht13

Potion Shop: Cover image

Potion Shop [16.02.22] by 00Eggplants

Grand Cutie Anal: Cover image

Grand Cutie Anal [v2.2] by Somavision LLC.

BigMistake: Cover image

BigMistake [Ep. 1] by nexTGen

Not rated

Sakura Succubus 4: Cover image

Sakura Succubus 4 [Final] by Winged Cloud

Remerick & the Witch: A Ballbusting Fairy Tale: Cover image

Remerick & the Witch: A Ballbusting Fairy Tale [Final] by groin pain games

Loli Kidnap: Riko-chan Is Missing: Cover image

Loli Kidnap: Riko-chan Is Missing [Final] by studio WS

A Walk Home: Cover image

A Walk Home [Final] by Kemonokun

Lillian's Adventure -The Sage's Tower and the Great Cave Labyrinth-: Cover image

Lillian's Adventure -The Sage's Tower and the Great Cave Labyrinth- [Final] by Kokage no Izumi

Muse:Valkiri&Dungeon: Cover image

Muse:Valkiri&Dungeon [v1.3.5] by Happy Max

Cow In My House: Cover image

Cow In My House [v0.23.7] by Mr.Lspo

Moonlight Sins: Cover image

Moonlight Sins [Ch. 1-4] by ThEngineer

Princess Trainer: Jasmine: Cover image

Princess Trainer: Jasmine [v0.7] by Studio Danza

Clean Slate: Cover image

Clean Slate [Unknown] by v0.10.0 [mugwump

Iris Covenant - To The Depths Of The Earth -: Cover image

Iris Covenant - To The Depths Of The Earth - [v1.21] by MaraStudio